Burun Kemeri Ameliyatı Sanatı

Burun estetiği artık bir sanat olarak da değerlendirilmeye başlandı. Estetik operasyonlar genellikle burun kemeri ameliyatı olarak düşünülse de aslında burun bölgesindeki tüm dokulara müdahale edilmesi mümkün hale geldi. Ancak estetik müdahalelerde özellikle burun ucundaki dinamik anatominin çok iyi anlaşılması gereklidir. Burun estetiğinde dört bölgeli yaklaşım bu noktada önemini daha net ortaya koyar.

Anatomik açıdan burun kemeri estetiği burun ucundaki kıkırdak dokuyu da kapsar. Yumuşak doku ve septal ile alt yan kıkırdaklar arasındaki bağlantının doğru değerlendirilmesi gerekir. Tüm bu dokuların gerçekleştirilen burun kemeri törpüleme ya da burun ucu düzeltme ameliyatındaki sonraki eğilimlerinin de dikkate alınması gerekir. Dört bölgeli yaklaşım kapsamında burun ucunun üst bölümü ve burun ucundaki açı, alt lobül ve kolumella lobül açısı ile birlikte düşünülmelidir.

Burnun dome bölgesi yani uç kubbe geçiş bölgesine yapılan ameliyat sağ bölgedeki dome bölgesine de etkisi hesaplanmalıdır. Zira burun kemeri düzeltme girişimiyle ilgili yaşanan sonuç sıkıntılarında yaygın olarak bu problem yaşanır. Bu sorun kimi zaman burun ucu greftleri ile ilgili olarak da ortaya çıkabilir. Anatomik açıdan tüm dokuların ve görünümün bütünlüğü koruyacak ve destekleyecek şekilde olması gerekir.

Burun Estetiğinde Dikişler ve Deri Kalınlığı

Dört bölgeli yaklaşımda burun kemeri düzeltme ameliyatı sonrasında uygulanacak dikişler ve cilt kalınlığının da önemli olduğunun altı çizilmelidir. Dikişlere medial kruz ile başlanması ve kubbe bölgesinde dikişlerin devam etmesi esnasında cilt kalınlığına bağlı bir işlemin yapılabilmesi, burun kemeri düzeltme doğal sonuçları bakımından önem arz eder. Çoğu zaman kıkırdak doku kullanımı gerekir ki kıkırdak doku kullanımında da deri kalınlığı önemini daha net ortaya koyar.

Kalın cilde sahip hastalarda ince greftlerin kullanılması özellikle yamuk burun düzeltme girişimlerinde büyük sorunlar doğurabilir. Deri kalınlı ve greft kalınlığının doğru orantılı olması gerekir. Hastaların cilt kalınlığının muhakkak operasyon öncesi değerlendirme muayenesinde belirlenmesi ve kemerli burun törpüleme de dahil tüm cerrahi girişimlerde de bu değerlendirme sonucunun dikkate alınması gerekir. Uygulanacak dikiş yönteminde greft ve deri kalınlığının dikkate alınması, başarılı netice açısından mühimdir.

Burun Estetiğinde Kemik Tozu

Sadece kemerli burun estetiği burun kemiğinin törpülenmesinden ibaret olmayabilir. Bazen burun ucunun kaldırılması ile estetikte ideal burun görünümü yakalanabilir. Yani burun ucu kaldırma ameliyatsız olarak da gerçekleştirilebilir. Bazen kemikte eğrilik ya da anormal bir incelme seyri de gözlemlenebilir. Bu durumda kemik tozu kullanımı yaygınlaşan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Zira burun kemeri nasıl düzeltilir sorusunun yanıtı artık sadece törpülemeden ibaret değil. Çoğu zamanda yapılan kemerli burun düzeltme müdahalelerinde de bu kullanım mümkün olabilir.

Türkiye’de Burun Estetiği ve Kadın - Erkek Dağılımı

Ülkemizde kemerli burun erkek hastalardan ziyade kadın hastaların daha fazla rahatsızlık duyduğu bir durumdur. Kadın hastalar kemerli burun nasıl düzeltilir araştırmasını daha fazla yapar ve daha fazla başarılı sonuç odaklıdır. Erkek hastalarda ise nefes alma probleminin eşlik ettiği yamuk burun durumunda estetik ameliyat kararı daha yaygındır. Zira yamuk burun nasıl düzelir noktasında amaç estetik görünümle birlikte daha rahat nefes almaktır.

Kadın hastalar için kemerli burun ameliyatsız nasıl düzelir sorusunun yanıtı daha faza önem kazanabiliyor. Aile sorumlulukları, çalışma hayatından kısa süreliğine uzak kalma kadınlar için daha ciddi bir duruma dönüşebiliyor. Erkek hastalar için burun kemiği eğriliği ameliyatı fiyatı iyileşme sürecinden daha önemli bir kıstas olabiliyor.

Dolgu ile burun estetiği alanında yapılan müdahaleler fiyatta belirleyici bir unsurdur. Dolayısıyla dolgu ile burun kemeri estetiği fiyatları bakımından net bir rakam hatta birbirine yakın bir fiyat aralığından söz edilemez. Uygulanan teknik, yapılacak müdahale ve hekimin deneyimi gibi unsurlar kemerli burun ameliyatı fiyatları üzerinde büyük değişimleri beraberinde getirir.

Bize Ulaşmak için butona tıklayabilirsiniz.
Bize Sorun!